Wesoła Ósemka

ul. Nanicka 22,
84-200 Wejherowo,
tel.: 58 672 17 15

Zdolnych motywować, słabszych inspirować, sportowców kreować, wszystkich integrować.

Psycholog szkolny

Pani mgr Anna Gussmann-Łepek - psycholog

 • poniedziałek: 8:00 do 12:00
 • wtorek:7:30 do 12:30
 • środa: 11:00 do 16:00
 • czwartek: 8:00 do 11:00
 • piątek: 9:00 do 14:00

Kto i w jakich sytuacjach może zgłosić się do psychologa szkolnego?

Uczeń, jeśli pojawiają się:

 • problemy w nauce (np. niska motywacja do nauki, niepowodzenia w nauce, silny stres przed sprawdzianami, problemy z koncentracją uwagi)
 • problemy w zachowaniu (np. niepodporządkowywanie się zasadom w szkole, niszczenie mienia szkoły)
 • złe samopoczucie w klasie (np. osamotnienie, odrzucenie przez klasę, doświadczanie dokuczania czy obrażania przez rówieśników)
 • nastroje depresyjne, samookaleczanie
 • problemy z kontrolowaniem złości (stosowanie agresji słownej, fizycznej, cyberprzemocy)
 • nieporozumienia z rówieśnikami lub dorosłymi (rodzicami, nauczycielami)
 • problemy rodzinne (np. nadużywanie alkoholu przez rodzica/rodziców, przemoc fizyczna lub psychiczna, rozwód rodziców, poważna choroba w rodzinie, śmierć bliskiej osoby z rodziny)
 • problemy związane z sięganiem po środki psychoaktywne (papierosy, alkohol, narkotyki)
 • inne sytuacje kryzysowe, z którymi trudno sobie samodzielnie poradzić

Nauczyciel, jeśli:

 • pojawiają się problemy w zespole klasowym i trzeba ustalić sposób ich rozwiązania
 • dostrzega niepokojące zachowania ucznia (np. samookaleczanie, agresja, niepodporządkowywanie się zasadom, pogorszenie wyników w nauce, niska frekwencja)
 • dowiaduje się o trudnej sytuacji rodzinnej ucznia i widzi potrzebę udzielenia mu wsparcia
 • potrzebne jest zorganizowanie zajęć w klasie (np. na temat radzenia sobie ze złością, szkodliwości środków odurzających, technik uczenia się)
 • potrzebne jest wsparcie w rozmowie z rodzicami ucznia
 • potrzebne są materiały wspomagające pracę wychowawczą (np. scenariusze zajęć na godzinę wychowawczą, ankieta diagnozująca sytuację w klasie)

Rodzic, jeśli pojawiają się:

 • trudności adaptacyjne dziecka w szkole, niechęć do chodzenia do szkoły
 • zachowania agresywne
 • problemy w szkole (np. wagary, słabe oceny, brak motywacji dziecka do nauki)
 • podejrzenia lub fakty świadczące o sięganiu przez dziecko po środki psychoaktywne (papierosy, alkohol, narkotyki)
 • nieporozumienia z dzieckiem i związane z tym uczucie bezradności
 • niepokojące zachowania dziecka (np. unikanie rozmów, postawanie na noc poza domem bez pozwolenia rodziców, okazywanie wrogości, samookaleczanie, mówienie o beznadziejności życia, o śmierci)
 • problemy rodzinne, które mają wpływ na dziecko (np. nadużywanie alkoholu przez matkę/ojca, przemoc fizyczna lub psychiczna, rozwód, poważna choroba w rodzinie, śmierć bliskiej osoby z rodziny)
 • inne problemy wychowawcze

Warto pamiętać, że z każdej sytuacji trudnej można znaleźć wyjście! Każdy problem dobrze jest przedyskutować. W zależności od sytuacji doradzę, gdzie szukać pomocy specjalistycznej. Zapraszam do gabinetu na II piętrze szkoły (p.312)!

Bezpośredni kontakt telefoniczny- tel. 882 086 139 lub (58)738 63 19

Warto również wiedzieć o pomocy, którą można uzyskać dzięki bezpłatnym telefonom zaufania:

 • tel. 116 111 - dla dzieci i młodzieży, poniedziałek-niedziela w godz. 12.00-22.00 lub www.116111.pl
 • tel.800 100 100 - dla rodziców i nauczycieli, poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 18.00 lub www.800100100.pl

Ważne informacje można również uzyskać na stronach:

http://poradnia-wejherowo.pl/

https://116111.pl/

http://www.dzieckowsieci.pl/

http://www.czpgdynia.pl/

http://psychologiawsieci.pl/

http://ponton.org.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/category/rodziceuczniowie/

http://www.mammarzenie.org/

http://brpd.gov.pl/

http://sukcesdziecka.pl

http://mops.wejherowo.pl/

https://www.akademiaedukacji.pl/

http://www.pcprwejherowo.pl/

Pliki do pobrania

Komunikat

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

[x] ZAMKNIJ